Sla menu over

English

Wat zijn de OMF & GZB

De OMF is een internationale, interkerkelijke organisatie met ruim 1300 zendelingen in Zuid-Oost Aziƫ. Zij probeert daar de kerk te helpen uit te groeien tot zelfstandigheid in nieuwe gemeenten te stichten. Ook in Boeddhistische landen en landen waar het evangelie niet vrij verteld en beleefd mag worden. De OMF zorgt voor mijn dagelijkse werkbegeleiding.

De GZB (Gereformeerde ZendingsBond) is een kerkelijke zendingsorganisatie opgericht vanuit de Hervormde kerk en wil zo gemeenten helpen hun roeping tot zending te verstaan en uit te voeren. Zij werken over de hele wereld om het evangelie te vertellen en mensen in nood te helpen. De GZB zal dan ook voornamelijk contact met de uitzendende wijken 1 en 3 uit Wageningen onderhouden.

Beide organisaties delen het verlangen om mensen te bereiken met het evangelie en hen te helpen tot zelfstandige gemeenten uit te groeien. “Opdat het Huis van de Vader vol zal worden en de voleinding komt, waarin God alles zal zijn in allen en de aarde vol zal zijn van de kennis des Heeren.”

Voor meer informatie, het aanvragen van folders of hun blad klik op hun logo hierboven.