Sariaya, december 2008

Nieuwsbrief 16

Het eind van het jaar nadert snel. Hoog tijd voor een laatste nieuwsbrief dit jaar. Bedankt voor alle mailtjes, kaarten, boeken, kranten artikelen etc.! Bedankt voor uw steun over 2008 in welke vorm dan ook!

Zendingsconferentie in Baguio

Team van zendelingen en dominees van onze provincie.

In het hoge noorden van de Filippijnen, daar waar er naaldbomen zijn te vinden en je in de winter een trui moet dragen, hadden we onze 3 jaarlijkse zendingsconferentie. Met ongeveer 170 pastors van over het hele land, opnieuw stil gestaan bij de laatste opdracht die Jezus aan Zijn discipelen gaf. En alle zendelingen hadden de kans een presentatie te geven van hun werk. Wat voor mij een hoop werk betekende, omdat ik een van de weinigen was die met PowerPoint om kon gaan.

Verhuizing

Verhuizen; alweer? Ja, de tijd is aangebroken voor een verhuizing terug naar Manilla. Ik ben gevraagd om op het “hoofdkantoor” van het genootschap van kerken, waar we mee samenwerken, fulltime te komen helpen in training. De TEE, deeltijd Bijbelschool in Lucena waarvoor ik verantwoordelijk ben heeft nog ongeveer 15 zusterscholen over het hele eiland verspreidt. Ook zijn er al 7 plekken die aangegeven hebben ook een school te willen oprichten. Voor de dominee die nu hiervoor verantwoordelijk is, een veel te grote klus. Hij heeft mij gevraagd hem te helpen met het lesgeven en beter opzetten van de landelijke administratie, die met meer scholen ook steeds gecompliceerder wordt.

Een van de eerste dingen, die ik hoop te gaan doen is een school opstarten in Welfareville; de sloppenwijk waar ik begon. Toentertijd al een verlangen van mij om hier een school te starten, maar toen was het nog niet de tijd. Toen men hoorde dat ik bij ABCCOP (het genootschap van kerken) ging werken, was er voldoende vertrouwen om te starten met een 2-wekelijkse toerusting voor alle leiders. Hoewel niet op het platteland, is de situatie wel vergelijkbaar. Weinig geld om in een fulltime Bijbelschool te gaan studeren, geen reisgeld om er te komen, vaak hebben ze lagere school of middelbare school niet afgerond, wat hier een vereiste is om te mogen studeren. Op “onze” school mogen mensen wel studeren, alleen krijgen ze aan het eind dan alleen een certificaat en geen diploma, maar in ieder geval hebben ze veel geleerd. Bemoedigend te horen dat het werk nog steeds door gaat daar!

Een geweldige kans om meer mensen op te leiden in de ver afgelegen gebieden tot predikant en jeugdwerker. Mijn werk zal dus nog steeds voornamelijk in de provincie zijn, maar ik zal vanuit Manilla –centraal gelegen - gaan werken. Mijn ervaring hier in Sariaya zal van onschatbare waarde zijn als ik in al die afgelegen gebieden les ga geven. Nu weet ik namelijk uit ervaring over de dingen die op een predikant in het platteland afkomen. Dingen die je mee moet maken om te geloven, te begrijpen.

Toen ik vorig jaar september aankwam in Sariaya, was de kleine startende gemeente volkomen afhankelijk van de 2 zendingspredikanten; tot het wassen van de kopjes toe! Nu zijn er mensen die helpen met zondagschool geven, mensen die het zingen leiden, mensen die de verschillende delen van de dienst aankondigen, Bijbelstudies leiden, verantwoordelijkheid nemen, gasten welkom heten etc, etc. Aan het begin vond ik het best moeilijk me hier aan te passen en leek alles zo langzaam en passief te gaan en leek er ook vanuit het team weinig hoop op verandering te bestaan. Nu, terugkijkend, is er toch wel veel gebeurd in een korte tijd. Ook is mijn Taiwanese collega weer terug van verlof. Tijd voor mij een nieuwe taak op te nemen, in het vertrouwen dat God door zal gaan met Zijn werk hier in Sariaya.

God heeft al voorzien in een prachtig huis, met huisgenote! Een Nederlandse —Esther Visser uit Urk en OMF-er— en verder zijn we in gesprek met een Filipina. Het huis is lekker licht en ideaal gelegen. Dicht bij de busterminals om naar de verschillende provincies te reizen en op loopafstand van het kantoor. Foto’s volgen volgend jaar. Bidt u mee voor een goede aanpassing weer aan het leven in de stad?

Terug in de schoolbanken

Altijd tijd om even te lachen voor de foto.

Samen met een lid van de kerk, Ethel links op foto, naar een training om een bepaalde evangelisatie training te mogen geven. Evangelisatie Explosie heet de training; een zeer duidelijke manier om het evangelie te delen, die veel mensen helpt hun vertrouwen op God te stellen, in de Filippijnse context. Hard werken, we moesten een heel schema letterlijk uit ons hoofd leren, incl. Bijbelteksten, er was een mondeling examen om te zien of je dat schema op een natuurlijke manier kon gebruiken, en een schriftelijk eindexamen. Uiteraard allemaal in het Tagalog.

Het was een week van zeer weinig slaap. Maar we zijn geslaagd en hebben de manier van de training al verschillende keren gebruikt. In januari gaat Ethel de training geven hier in de gemeente. Er hebben zich al 5 mensen aangemeld, voornamelijk jongeren. Ik heb beloofd terug te komen om 1 van de 13 zondagen les te geven.

Bijzondere gebeurtenissen

Publieke erkenning van getrainde leden. Een als zondagschool leerkracht bovenbouw en 3 van een 13 weken evangelisatie training. Door ze na de dienst in het zonnetje te zetten en hun getuigenis te laten geven van wat God in hun leven gedaan had door/sinds de training zijn ook anderen enthousiast geworden zich in te zetten voor de kerk. Ook hebben we als eerste stap in het opzetten van de kerkenraad een penningmeester, assistent penningmeester en een geldteller aangesteld en hen de handen opgelegd. Gods werk gaat door!

Zondagschool training

Meldi; durfde de kids al een liedje te leren de tweede keer dat ze observeerde!

Na de publieke erkenning en het geven van een diploma “zondagschool leerkracht” aan Nela, zijn er 5 jongeren enthousiast geworden om ook les te geven aan de kids tijdens de kerkdienst. We geven hen een soort van spoedcursus nu, om zo nog “gecertificeerd” te zijn, voordat ik hier vertrek . Nela, de eerste geslaagde geeft nu al regelmatig les en wordt steeds beter. We zijn erg blij met deze nieuwe jongeren, al zijn ze nog maar kort Christen, ze willen echt al meehelpen in de kerk. Nadat ze een paar keer geobserveerd hadden en wat kleine dingen hebben gedaan, vroeg ik ze wat ze ervan vonden: “ze zijn wel erg druk”, “als ik bid, lopen ze met elkaar te klieren”, “ze kunnen echt niet stil zitten...”. Toen ik echter vroeg of ze dan nog wel leerkracht wilden worden kwam het als uit één mond: ja! Ze zijn toch wel lief en ook de kinderen moeten het evangelie horen op een niveau dat ze kunnen begrijpen!

Bevalling

James Timothy (TJ) met de trotse ninang (meter).

Mijn collega Erica is van een kerngezonde jongen bevallen. James Timothy, TJ genaamd. Hij groeit als kool. Ik heb hierdoor de kans wat meer ervaring met kinderwerk op te doen. Een heel andere uitdaging. Ik geniet er wel van, je kunt eindeloos creatief met ze zijn en een klein snoepje meenemen maakt al de hele dag! Maar ik kom er wel achter dat mijn gaven meer bij jeugd en volwassenen liggen.

Equipping ministry Council

De voorbereidingen voor de meiconferentie 2009 voor iedereen betrokken bij onderwijs in de ABCCOP kerken zijn in volle gang. Dank God, dat we een goede locatie gevonden hebben voor de conferentie. In Tagaytay; een prachtige plek met een vulkaan met een meer in het midden en daarin weer een actieve vulkaan met ook een vulkaanmeer. Ook is het hier meestal wat koeler, wat wel lekker is als het hoogzomer is. De plek waar we heen gaan was vroeger niet erg mooi, maar is enorm verbeterd en de mensen zijn heel flexibel en we kregen nog een grote korting omdat we Christen waren. De eerste promoties zijn de deur al uit. Hopelijk helpt deze conferentie het christelijk onderwijs in de gemeenten weer verder vooruit!

ACTS Mobiele Bijbelschool

December; drukke maand met het schrijven van voortgang rapportage per student, financiële overzicht en planning voor volgend jaar. Volgend jaar niet 1, maar bijna 20 scholen onder de vleugel.

Kerstkaart

Op de foto ziet u

U/jij ziet slechts een kleine greep uit een veel bewogen jaar. Bedankt voor alle vormen van meeleven. Gods zegen!

Agenda


Hartelijke groet voor u en jullie allen!
Iljo de Keijzer


Terug naar overzicht

Deze nieuwsbrief kunt u ook downloaden als Word document